სპორტის და წვრთნის მსაჯები

 საერთაშორისო კატეგორია

 

 

 

 

 

 

 

 • მიხეილ მოდებაძე

წვრთნის და სპორტის მსაჯი

მსაჯობა ვცერლდწბა:

 • წვრთნის მთლიანი კურსები
 • კინოლოგიური სპორტია ყველა სახეობა

მოქმედების ვადა 1 წელი

                                 GSSCU  0001 16

საქართველო 

 

ქართული

რუსული

 

 

 

    

 

                             ელენე ოგანიანი

                     სპორტის მსაჯი

                        საჯობა ვცერლდწბა:

 • კინოლოგიური სპორტია ყველა სახეობა

მოქმედების ვადა 1 წელი

GSSCU  0002  16

 

საქართველო 

 

ქართული

რუსული

სომხური 

 

 

      

 

ზურაბ მოდებაძე

წვრთნის და სპორტის მსაჯი

მსაჯობა ვცერლდწბა:

 • წვრთნის მთლიანი კურსები
 • კინოლოგიური სპორტია ყველა სახეობა             მოქმედების ვადა 1 წელი

                                 GSSCU  0003 16

 

Грузия

Грузинский

Русский

 

 

 

 

 ნაციონალური კატეგორია

 

 

 

 

                     ვლადიმირ ახვერდოვი

სპორტის და წვრთნის მსაჯი 

მსაჯობა ვრცელდება:

 • წსკ, დსს, ძს, სს, ძსს.
 • აჯილითი,,,,,,,,
 • კინოლოგიური მრავალჯიდი                    

             მოქმედების ვადა 1 წელი

                       GSSCU   00516

 

საქართველო

ქართული

რუსული

სომხური

 

 

 

 

 

                    ჟანა სარქისიან

             სპორტის მსაჯი      

            მსაჯობა ვრცელდება:

 •   აჯილითი,,,,,,,,,,,,,                               კინოლოგიური მრავალჯიდი               

           მოქმედების ვადა 1 წელი

                      GSSCU  00614

 

 

 

 

      საქართველო

ქართული

რუსული

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბიჭიკო მუნჯიშვილი

                       წვრთნის მსაჯი 

                         მსაჯობა ვრცელდება:

                   წსკ,დსს,ძს,სს.ძსს,ნძს,                                        მოქმედების ვადა 1 წელი    

                             GSSCU  00714

 

 

 

 

საქართველო

ქართული

რუსული

 

  

 

 

                თეოდორ ნიკოლაშვილი

            საქართველოს საპატიო მსაჯი

              მსაჯობა ვრცელდება:

 • წვრთნის მთლიანი კურსები
 • კინოლოგიური სპორტია ყველა სახეობა

                    უვადო

                     GSSCU  00810

 

 

 

 

      საქართველო

ქართული

რუსული

 

 

 

 


ფოტოგალერეა

კონტაქტი

მისამართი:115 აღმაშენებლის გამზ, თბილისი
Tel:790-95-38-21
E-mail: kinologia.ge@mail.ru

Content

ქართული


English


Русский